ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

"АДВА-ЕС" ООД, с ЕИК 202401150 и адрес: гр. София, п.к. 1202, р-н Сердика, ул. Тимок № 35-37, ап. 1, е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR) и местното законодателство. 

"АДВА-ЕС" ООД зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица и защитата на личните данни на клиентите ни е основен приоритет. Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни, как ги съхраняваме, какви са Вашите права, затова Ви предоставяме необходимата информация в настоящия документ.


2. ДАННИ ЗА КОНТАКТ ЗА ВЪПРОСИ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност, и/или искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти:

"АДВА-ЕС" ООД, Евгени Соколенко – управител, 

Адрес: гр. София, п.к. 1202, р-н Сердика, ул. Тимок № 35-37, ап. 1

Телефон: 0882360030

Електронна поща:   evgeny@gmail.com


3. КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ? 

Когато посещавате някой от сайтовете ни (www.adva.bg, www.evergreen.bg, www.timok37.adva.bg ), събираме следните лични данни:

Автоматично събирани данни

 • IP адрес и данни от сървърни лог-файлове.  Тези данни не се комбинират и използват за анализ на потребителите. 

Когато посещавате уеб страницата ни, уеб сървърът автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги, като не Ви идентифицира лично. Тези данни се записват в сървърните ни Log Files.
Те съдържат съвкупност от системна информация за потребителя: IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox); Данните, които се събират по този начин са единствено статистически и анонимни и няма как лесно да се свържат с конкретно физическо лице тъй като се прилага псевдонимизация на данните – генерира се автоматично уникален номер за потребителя. Въпреки това, запазваме правото си да проверяваме такива данни, в случай че се появят конкретни индикации за незаконното им използване.

Данни при изпращане на запитване през формата за контакт

 • Име и фамилия; 
  Телефонен номер;
  Е-mail;

4. ЗАЩО СА НИ НУЖНИ ВАШИТЕ ДАННИ?

Обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели: 

4.1. Автоматично събирани данни - с цел откриване и предотвратяване на измами и неоторизиран достъп до системата и за гарантиране на сигурността на системите на Администратора.

4.2. Личните данни при изпращане на запитване – имена, електронна поща и телефон – за да можем да идентифицираме от кого е отправено запитването и да ви отговорим;


5. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

 • По т.4.1. – на основание наш легитимен интерес за защита от незаконосъобразно използване. Тези данни не се комбинират и използват за анализ на потребителите.  
  По т. 4.2. – на основание предоставеното от Вас съгласие, без което не можете да изпратите съобщението;*

*Когато обработваме личните Ви данни на основание на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

6. КАКВО ПРАВИМ СЪС СЪБРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

"АДВА-ЕС" ООД обработва личните Ви данни чрез електронни и хартиени средства за записване и съхраняване на информация. Всички електронни и хартиени носители на лични данни, са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 "АДВА-ЕС" ООД не предоставя личните Ви данни на трети страни, освен на законоустановените институции и надзорни органи, когато това се налага, по силата на закона. 

 
7. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Съхраняваме данните Ви за следните срокове: 

 • Автоматично събираните лични данни - лог файловете, се съхраняват от съображения за сигурност (например за целите на разследване на случаи на злоупотреба и/или измами) за период от 2 години и след това биват изтрити. Данните, които са необходими за целите на разследването или като доказателство не се изтриват до приключването на всеки конкретен случай.  

  Данните от изпратени запитвания се съхраняват в срок до 3 месеца от приключване на комуникацията, с оглед нейното евентуално възобновяване, след което се изтриват. В случай че оттеглите съгласието си за съхраняването на тези данни, те ще бъдат изтрити веднага.  

8. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.

Въз основа на вашите данни не се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. 

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на  лични данни за  оценяване на  определени лични  аспекти, свързани с  физическо лице,  и  по-конкретно за анализиране или  прогнозиране на  аспекти, отнасящи се  до  изпълнението на  професионалните задължения на  това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;  

 

9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

1. Право на достъп до личните данни, свързани с вас – можете да искате информация за това как използваме вашите данни и да Ви бъде предоставено копие от информацията за Вас, която съхраняваме.

2. Право на коригиране на данните – напр. подадени неточно, непълно или претърпели промяна след изпращане на първоначалната информация. 

3. Право на изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“) 

4. Право на ограничаване обработването на личните данни, свързани с вас.  

5. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“). 

6.Право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до вас.

7. Право на жалба до надзорен орган, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в Р България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592). 

 

Упражняването на правата Ви, описани по-горе се осъществява безплатно. Единствено в случай, че исканията са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, Администраторът си запазва правото:

 • да  наложи разумна такса, като  взема  предвид административните разходи за  предоставяне на  информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или 

  да откаже да предприеме действия по искането.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

Политика за употребата на „бисквитки“ 

Какво представляват бисквитките?

Бисквитки (Cookie): това са файлове с информация, които уеб сървърът изпраща на браузъра ви, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Бисквитките се съхраняват в компютрите на потребителя, с цел подобряване работата със съответния уебсайт. Позволяват потребителят да бъде разпознат и уебсайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя и уникален номер.

За какво се използват бисквитките?

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уебсайта към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уебсайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уебсайта, което помага за подобряването на структурата и съдържанието, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

Съдържат ли бисквитките лична информация?

Личната информация, която се генерира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Изтриване на бисквитки

По правило приложенията, използвани за сърфиране в интернет, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на приложението (уеб браузъра).


Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на сайта.

Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“. За повече детайли, може да се използва опцията „помощ“ на браузъра.

 

Какви бисквитки изпращат нашите сайтове?

 

Наименование

В кой от сайтовете присъства

Източник, цели

Пояснение

Времетраене

1

_fbp

www.adva.bg, www.evergreen.bg 

Фейсбук, аналитични цели

Тази „бисквитка“ се използва за разграничаване на потребителите при събиране на информация за посещенията на страницата, без да позволява лично идентифициране потребителя, тъй като никаква лична информация или данни не се проследяват.

3 месеца

2

_ga

www.adva.bg, www.evergreen.bg 

Google Analytics, аналитични цели

Тази „бисквитка“ се използва за проследяване честотата на заявките, без да позволява лично идентифициране потребителя, тъй като никаква лична информация или данни не се проследяват. 

2 години

3

_gat

www.adva.bg, www.evergreen.bg 

Google Analytics, аналитични цели

Ограничаване скоростта на заявките към сайта

1 минута

4

_gid

www.adva.bg, www.evergreen.bg 

Google Analytics, аналитични цели

Разграничение на потребителите

72 часа

5

_ym_d

www.adva.bg, www.evergreen.bg 

Yandex Metrica, аналитични цели

Запазва данните от първото посещение на потребителя

1 година

6

_ym_isad

www.adva.bg, www.evergreen.bg 

Yandex Metrica, аналитични цели

Установява дали в браузъра на потребителя е активиран някакъв вид софтуер за блокиране на рекламите

1 ден

7

_ym_uid

www.adva.bg , www.evergreen.bg

Yandex Metrica, аналитични цели

Разграничение на потребителите

1 година

8

_ym_visorc_

www.adva.bg, www.evergreen.bg 

Yandex Metrica, функционалност

Позволява повторното възпроизвеждане на сесията да функционира правилно

30 минути

9

PHPSESSID

www.evergreen.bg 

www.evergreen.bg, функционалност 

Установяване на потребителска сесия

Докато трае сесията на посещението

 

ipp_uid, ipp_uid1, ipp_uid2

www.timok37.adva.bg 

www.timok37.adva.bg, аналитични цели

Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта.

3716 дни

 

previousUrl

www.timok37.adva.bg 

www.timok37.adva.bg, аналитични цели

Отчита адреса на предходната посетена страница

30 минути

 

rerf

www.timok37.adva.bg 

Tilda, сигурност

Обезпечава сигурността

Сесийна

 

tildasid

www.timok37.adva.bg 

Tilda, статистически цели

Анализира употребата на сайта

30 минути

 

tildauid

www.timok37.adva.bg 

Tilda, статистически цели

Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта

1 година
 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

"АДВА-ЕС" ООД, с ЕИК 202401150 и адрес: гр. София, п.к. 1202, р-н Сердика, ул. Тимок № 35-37, ап. 1, е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR) и местното законодателство. 

"АДВА-ЕС" ООД зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица и защитата на личните данни на клиентите ни е основен приоритет. Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни, как ги съхраняваме, какви са Вашите права, затова Ви предоставяме необходимата информация в настоящия документ.


2. ДАННИ ЗА КОНТАКТ ЗА ВЪПРОСИ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност, и/или искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти:

"АДВА-ЕС" ООД, Евгени Соколенко – управител, 

Адрес: гр. София, п.к. 1202, р-н Сердика, ул. Тимок № 35-37, ап. 1

Телефон: 0882360030

Електронна поща:   evgeny@gmail.com


3. КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ? 

Когато посещавате някой от сайтовете ни (www.adva.bg, www.evergreen.bg, www.timok37.adva.bg ), събираме следните лични данни:

Автоматично събирани данни

 • IP адрес и данни от сървърни лог-файлове.  Тези данни не се комбинират и използват за анализ на потребителите. 

Когато посещавате уеб страницата ни, уеб сървърът автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги, като не Ви идентифицира лично. Тези данни се записват в сървърните ни Log Files.
Те съдържат съвкупност от системна информация за потребителя: IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox); Данните, които се събират по този начин са единствено статистически и анонимни и няма как лесно да се свържат с конкретно физическо лице тъй като се прилага псевдонимизация на данните – генерира се автоматично уникален номер за потребителя. Въпреки това, запазваме правото си да проверяваме такива данни, в случай че се появят конкретни индикации за незаконното им използване.

Данни при изпращане на запитване през формата за контакт

 • Име и фамилия; 

 • Телефонен номер;

 • Е-mail;

4. ЗАЩО СА НИ НУЖНИ ВАШИТЕ ДАННИ?

Обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели: 

4.1. Автоматично събирани данни - с цел откриване и предотвратяване на измами и неоторизиран достъп до системата и за гарантиране на сигурността на системите на Администратора.

4.2. Личните данни при изпращане на запитване – имена, електронна поща и телефон – за да можем да идентифицираме от кого е отправено запитването и да ви отговорим;


5. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

 • По т.4.1. – на основание наш легитимен интерес за защита от незаконосъобразно използване. Тези данни не се комбинират и използват за анализ на потребителите.  

 • По т. 4.2. – на основание предоставеното от Вас съгласие, без което не можете да изпратите съобщението;*

*Когато обработваме личните Ви данни на основание на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

6. КАКВО ПРАВИМ СЪС СЪБРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

"АДВА-ЕС" ООД обработва личните Ви данни чрез електронни и хартиени средства за записване и съхраняване на информация. Всички електронни и хартиени носители на лични данни, са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 "АДВА-ЕС" ООД не предоставя личните Ви данни на трети страни, освен на законоустановените институции и надзорни органи, когато това се налага, по силата на закона. 

 
7. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Съхраняваме данните Ви за следните срокове: 

 • Автоматично събираните лични данни - лог файловете, се съхраняват от съображения за сигурност (например за целите на разследване на случаи на злоупотреба и/или измами) за период от 2 години и след това биват изтрити. Данните, които са необходими за целите на разследването или като доказателство не се изтриват до приключването на всеки конкретен случай.  

 • Данните от изпратени запитвания се съхраняват в срок до 3 месеца от приключване на комуникацията, с оглед нейното евентуално възобновяване, след което се изтриват. В случай че оттеглите съгласието си за съхраняването на тези данни, те ще бъдат изтрити веднага.  

8. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.

Въз основа на вашите данни не се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. 

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на  лични данни за  оценяване на  определени лични  аспекти, свързани с  физическо лице,  и  по-конкретно за анализиране или  прогнозиране на  аспекти, отнасящи се  до  изпълнението на  професионалните задължения на  това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;  

 

9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

1. Право на достъп до личните данни, свързани с вас – можете да искате информация за това как използваме вашите данни и да Ви бъде предоставено копие от информацията за Вас, която съхраняваме.

2. Право на коригиране на данните – напр. подадени неточно, непълно или претърпели промяна след изпращане на първоначалната информация. 

3. Право на изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“) 

4. Право на ограничаване обработването на личните данни, свързани с вас.  

5. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“). 

6.Право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до вас.

7. Право на жалба до надзорен орган, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в Р България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592). 

 

Упражняването на правата Ви, описани по-горе се осъществява безплатно. Единствено в случай, че исканията са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, Администраторът си запазва правото:

 • да  наложи разумна такса, като  взема  предвид административните разходи за  предоставяне на  информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или 

 •  да откаже да предприеме действия по искането.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

Политика за употребата на „бисквитки“ 

Какво представляват бисквитките?

Бисквитки (Cookie): това са файлове с информация, които уеб сървърът изпраща на браузъра ви, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Бисквитките се съхраняват в компютрите на потребителя, с цел подобряване работата със съответния уебсайт. Позволяват потребителят да бъде разпознат и уебсайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя и уникален номер.

За какво се използват бисквитките?

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уебсайта към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уебсайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уебсайта, което помага за подобряването на структурата и съдържанието, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

Съдържат ли бисквитките лична информация?

Личната информация, която се генерира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Изтриване на бисквитки

По правило приложенията, използвани за сърфиране в интернет, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на приложението (уеб браузъра).


Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на сайта.

Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“. За повече детайли, може да се използва опцията „помощ“ на браузъра.

 

Какви бисквитки изпращат нашите сайтове?

 

Наименование

В кой от сайтовете присъства

Източник, цели

Пояснение

Времетраене

1

_fbp

www.adva.bg, www.evergreen.bg 

Фейсбук, аналитични цели

Тази „бисквитка“ се използва за разграничаване на потребителите при събиране на информация за посещенията на страницата, без да позволява лично идентифициране потребителя, тъй като никаква лична информация или данни не се проследяват.

3 месеца

2

_ga

www.adva.bg, www.evergreen.bg 

Google Analytics, аналитични цели

Тази „бисквитка“ се използва за проследяване честотата на заявките, без да позволява лично идентифициране потребителя, тъй като никаква лична информация или данни не се проследяват. 

2 години

3

_gat

www.adva.bg, www.evergreen.bg 

Google Analytics, аналитични цели

Ограничаване скоростта на заявките към сайта

1 минута

4

_gid

www.adva.bg, www.evergreen.bg 

Google Analytics, аналитични цели

Разграничение на потребителите

72 часа

5

_ym_d

www.adva.bg, www.evergreen.bg 

Yandex Metrica, аналитични цели

Запазва данните от първото посещение на потребителя

1 година

6

_ym_isad

www.adva.bg, www.evergreen.bg 

Yandex Metrica, аналитични цели

Установява дали в браузъра на потребителя е активиран някакъв вид софтуер за блокиране на рекламите

1 ден

7

_ym_uid

www.adva.bg , www.evergreen.bg

Yandex Metrica, аналитични цели

Разграничение на потребителите

1 година

8

_ym_visorc_

www.adva.bg, www.evergreen.bg 

Yandex Metrica, функционалност

Позволява повторното възпроизвеждане на сесията да функционира правилно

30 минути

9

PHPSESSID

www.evergreen.bg 

www.evergreen.bg, функционалност 

Установяване на потребителска сесия

Докато трае сесията на посещението

 

ipp_uid, ipp_uid1, ipp_uid2

www.timok37.adva.bg 

www.timok37.adva.bg, аналитични цели

Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта.

3716 дни

 

previousUrl

www.timok37.adva.bg 

www.timok37.adva.bg, аналитични цели

Отчита адреса на предходната посетена страница

30 минути

 

rerf

www.timok37.adva.bg 

Tilda, сигурност

Обезпечава сигурността

Сесийна

 

tildasid

www.timok37.adva.bg 

Tilda, статистически цели

Анализира употребата на сайта

30 минути

 

tildauid

www.timok37.adva.bg 

Tilda, статистически цели

Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта

1 година
 

Buyer info


Four entrances of the “Evergreen” complex «A», «B», «V», «G» lead to the apartments that will satisfy your taste and preferences. You can choose everything: from the views from your windows (sea or courtyard with the fountain) and the type of your balcony (small balcony or terrace) to the apartments size (from 63 to 134m2) and number of bedrooms (one, two or three).

Renters info


You can rent apartments in the “Evergreen” complex. It could be long or short lease. Apartments that are available to rent are at the entrances “A” and “B”. All apartments are fully furnished and ready for you.